BIASHARA ZA KILIMO

-SWAHILI- 


Learn more about the Agrobusiness Certification Program by watching this video.

Programu ya mafunzo kwa wauza pembejo za kilimo inayohusisha utoaji cheti imeandaliwa mahususi kwa wauza pembejeo za kilimo ili kuwawezesha kupata elimu na ujuzi wa kuwashauri wakulima/wateja wao juu ya mbinu bora za uzalishaji wa mboga

At the end of the program, the participants will gain knowledge and confidence to advise their customers on the best practices in vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks.

MODULI ZA KUJIFUNZIA

VIDIO ZA KUJIFUNZIA

SUPPORT MATERIALS