ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭକାରୀ (VPB)

-ODIA-


ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭକାରୀ (VPB) ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଷ୍ଟ-ୱେଷ୍ଟ ସିଡ୍ସର ଅଣ-ବୈଷୟିକ, ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ମୌଳିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।

At the end of the program, you will gain basic knowledge on the general concept of vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks and consist of 11 modules in crop economics, crop production and crop protection.

ଶିଖିବା ମଡ୍ୟୁଲ୍

ଶିଖିବା ଭିଡିଓଗୁଡିକ

FARMERS EVENTS