VEGETABLE PRODUCTION BEGINNER (VPB)

-FILIPINO-


Ang Vegetable Production Beginner (VPB) Certification Program ay idinisenyo at binuo ng EWS Knowledge Transfer para sa mga non-technical staff ng East-West Seed na nais matuto ng basic na teknikal na kaalaman sa paggugulayan.

At the end of the program, you will gain basic knowledge on the general concept of vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks and consist of 11 modules in crop economics, crop production and crop protection.

LEARNING MODULES

LEARNING VIDEOS

FARMERS EVENTS